ASIAKASREKISTERIT

Rekisteriseloste

- Rekisterinpitäjä: Atplast Oy y-tunnus 1455754-7

- Yhteystiedot: 020 7890 230, asiakaspalvelu@atplast.fi

Atplast Oy on sitoutunut asiakkaidensa henkilötietojen suojaamiseen ja tietosuoja-asetuksen noudattamiseen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Asiakkaista kerättävät tiedot

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, ostohistoria, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti.

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Sivuston evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivustojemme käytön helpottamiseksi ja tietoturvan takaamiseksi sekä tilastollisen tiedon tuottamiseen sivustojen käytöstä mm. sivustojen sisällön kehittämiseksi.

Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta sivustoa voidaan käyttää. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä.

Verkkosivustojen kävijöistä ei pelkkien evästeiden avulla kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivuston sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteritietojen säilyttäminen

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietosuoja-asetuksen ja muun Suomessa sovellettavan lainsäädännön määrittelemissä tilanteissa.
Mikäli koet, että henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Yhteystiedot löytyvät tämän dokumentin alusta. Voit lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut kyseiseen osoitteeseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuoja.fi/yhteystiedot.
Päivitetty viimeksi 6.2.2020
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme ja palvelujemme kehittyessä ja lainsäädännön ja tulkintojen mahdollisesti muuttuessa.

 

 

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Scroll to top

Ota yhteyttä